Author Details

He, Jingzhou, Sports Center, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China, China| NeuroScience + QuantumPhysics> NeuroQuantology :: Copyright 2001-2019